Hvem er vi?

På Rehabiliteringsafdelingen er der ansat fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, talepædagoger, administrativt personale og en tværfaglig ledelse. Vi arbejder alle rehabiliterende og helhedsorienteret.

Personalet har brede tværfaglige kompetencer og arbejder ud fra nyeste viden og med fokus på kvalitet og patientsikkerhed.

Vi prioriterer udvikling af vores tværfaglige kompetencer højt, og drager nytte af hinandens kompetencer gennem hele døgnet, så vi kan give den bedste behandling og skabe de mest optimale rammer for dit ophold.

Vi vægter højt, at borgerne mødes med venlighed, imødekommenhed og empati for deres situation, og vi skaber derved en rolig, varm og anerkendende kultur på afdelingen.  

Rehabiliteringsafdelingen er videnscenter på hjerneskadeområdet i Syddjurs Kommune, og personalet har derfor særlig neurofaglig viden.

 

Opdateret: 07-03-2018 11:09

Kontakt