Links til mere viden

Hvad er rehabilitering?

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”.

Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark" (2004)


Du kan finde mere viden om genoptræning på døgnpladser ved af følge disse links nedenfor:

 

I pjecen - Rehabiliteringsafdelingen - kan du læse mere om genoptræning på døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen.

 

Opdateret: 23-07-2020 14:13

Kontakt