Hvad er en døgnplads?

Formål

Formålet med opholdet er, at du opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, så din sundhed og velfærd styrkes og yderligere sygdom forebygges.
 

Under dit ophold

Under opholdet tager vi afsæt i dine personlige mål, som vi sætter i samarbejde med dig og evt. dine pårørende i starten af opholdet. Målene sættes ud fra dine forudsætninger og nuværende situation. 

En vigtig del af dit rehabiliteringsophold er, at du selv er så aktiv som muligt i alle hverdagsaktiviteter.

Du vil eks. blive støttet i at opnå:

  • Bedring af din almene tilstand
  • Færdigheder i personlig hygiejne
  • Færdigheder i daglige og praktiske opgaver og aktiviteter
  • Fysiske, kognitive og kommunikative færdigheder

Tværfagligt team

For at understøtte din rehabilitering bedst muligt tilknyttes du et tværfagligt team, der har ansvaret for din trivsel og planlægningen af forløbet. Teamet består af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter,  social- og sundhedspersonale og evt. talepædagoger.
 

Inden afslutning af dit ophold

Inden afslutning af dit ophold planlægger visitationen, teamet og relevant personale dit videre forløb i tæt samarbejde med dig, dine pårørende og relevante samarbejdspartnere, så der sikres en god overgang til eget hjem. 

Opdateret: 06-03-2019 13:30

Kontakt