Hjerneskadekoordinator

Når en borger pådrager sig en hjerneskade, skal der tages beslutninger om mange vigtige ting: Behandling, bolig, forsørgelse og generelt dét at klare hverdagen. Der involveres ofte mange fagprofessionelle i det efterfølgende forløb. Ved moderate til svære hjerneskader kan koordination være afgørende for det gode udskrivningsforløb og senere mestring af den gode hverdag.

Hjerneskadekoordinatoren i Syddjurs Kommune kan her hjælpe med at skabe det fælles overblik og den retning omkring et sammenhængende og effektivt forløb, som der er behov for.

Hjerneskadekoordinatorens funktion er:

  • Overordnet kontaktperson i Syddjurs Kommune på tværs af indsatser og med udgangspunkt i borgerens status og behov over tid
  • Så tidligt som muligt at medvirke til at kortlægge borgers behov for tværgående indsats
  • Deltager i udskrivelsesmøder i regionen ved forløb, hvor borger har moderat til svær hjerneskade
  • Kontaktperson for støtte, rådgivning om kommunens tilbud gennem borgers samlede rehabiliteringsforløb
  • Være behjælpelig med at komme i kontakt med relevante personer og afdelinger

 

Læs mere om, hvordan hjerneskadekoordinatoren kan hjælpe ved at klikke her.

Opdateret: 07-02-2018 13:27

Kontakt