Ambulant genoptræning efter en hjerneskade

Syddjurs Kommune tilbyder ambulant genoptræning og taletræning til borgere, der har fået en hjerneskade.
 

Hvem kan deltage?
Voksne personer (18+), som har erhvervet sig en varig ikke fremadskridende hjerneskade.

Det drejer sig om personer, som har følger efter

  • Blodprop i hjernen
  • Hjerneblødning
  • Hjernetraume efter ulykke, vold
  • Infektion, iltmangel eller godartede svulster i hjernen
     

At blive ramt af en hjerneskade kan være svært for både den ramte og dennes pårørende, da det ofte medfører en ændret hverdag. Følgerne kan være større eller mindre og kan have ramt forskellige funktioner i hjernen. Nogle følger er synlige, så som lammelser af kropsfunktioner. Andre følger er usynlige, så som evnen til at tænke, huske, planlægge og udtrykke sig, ligesom der kan være følelsesmæssige ændringer. Disse ”usynlige” skader er ofte dem, der giver de største vanskeligheder i dagligdagen, ligesom de kan være medvirkende til, at det kan være svært at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge.


Hjerne- og Talehuset
Genoptræningen og taletræningen forgår i Hjerne- og Talehuset, som er beliggende i Tirstrup.
 

Hjerne- og Talehuset har specialiseret sig indenfor neurorehabilitering, og er videncenter indenfor hjerneskadeområdet i Syddjurs Kommune.

I Hjerne- og Talehuset er der ansat ergo- og fysioterapeuter og talepædagog med specialviden og erfaring indenfor de principper, der er gældende for rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade. Der tages udgangspunkt i det hele menneske, og der arbejdes ud fra en neuro-pædagogisk tankegang.

 

Link til kvalitetsstandard for ambulant genoptræning - Rehabilitering, herunder taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade

 

Du kan også læse om tilbuddet i vores pjece: Hjerne- og Talehuset
 

 

 

Opdateret: 19-05-2021 20:02

Kontakt