Genoptræning efter hospitalskontakt

Hvis du har været indlagt på hospitalet, og hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning, vil hospitalet lave en genoptræningsplan, som efter din tilladelse sendes til kommunen. 

Hospitalet afgør, hvor træningen skal foregå. Det meste genoptræning foregår i kommunalt regi, men det kan også være på hospitalet. Træningen vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt, men som udgangspunkt foregår træningen som holdtræning på AGS (Arbejde-Genoptræning-Sundhed) i Tirstrup eller i dit eget hjem under supervision. 

Terapeuterne vil sammen med dig vurdere dine behov, sætte mål og lægge en plan for træningen, så du igen bliver mest mulig selvhjulpen. 

Når du er ved afslutningen af forløbet, vil du blive rådgivet om, hvordan du kan fastholde eller udbygge dit resultat. Det kan eksempelvis være med digitalt understøttet træning, selvtræning på trænings- og aktivitetscentrene eller et aktivt liv i foreningsregi. 
 

Forløbet 

Du og Syddjurs Kommune modtager en genoptræningsplan, når hospitalet har vurderet, at der er behov for dette. Du vil blive kontaktet af os inden 4 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen, og genoptræningsforløbet vil blive igangsat senest 7 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen med en forundersøgelse og planlægning af forløbet. 
 

Transport til genoptræning

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra genoptræning, hvis du er i stand til det. I henhold til Sundhedslovens § 140 kan der dog i særlige tilfælde gives befordring eller befordringsgodtgørelse. Yderligere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til AGS.
 

Frit valg

Hvis du ønsker genoptræning i en anden kommune, kan du frit vælge dette. Du skal blot kontakte Syddjurs Kommune forinden.

Opdateret: 22-09-2020 12:29

Kontakt