Sundhedstilbud - COVID-19

Tandpleje, sundhedshus, Rehabiliteringsafdeling, AGS

De kommunale sundhedsvæsen opretholder vanlig drift med de gældende retningslinjer for hygiejne, værnemidler og afstand.

Brugerstyrede aktiviteter, ældrecafeer og selvtræning på lokalcentre holder lukket. Der vil være mulighed for at købe take away fra ældrecafeerne. 

Sundhedstilbud

Sundhedstilbud og Sundhedshuset i Ebeltoft er åbent for aktivitet, men kun ved forudgående aftale. Se mere her.

Det er fortsat mulighed for at få taget blodprøver i Sundhedshuset.

Tandplejen

De kommunale tandklinikker er åbne. På grund af nedlukning i marts/april og en række smittereducerende tiltag er kapaciteten nedsat, og vil være det langt ind i efteråret 2020. Alle opgaver vurderes og der sendes mødeindkaldelser ud i e-boks til de prioriterede opgaver.

Mød ikke op ved tegn på coronasmitte. Begræns antallet i venteværelset, hold afstand og udfør håndhygiejne.

Mød ikke op uden aftale. Heller ikke ved behov for nødbehandling. Der er mulighed for at ringe til Tandplejen og FKO mellem kl. 08.00 og 12.00 på alle skoledage. Du kan også sende en mail. Se mailadresserne her.

Syddjurs Kommunale Tandpleje
Tlf. 87 53 51 00

Tandreguleringen (FKO)
Tlf. 87 53 51 40 

Rehabiliteringsafdelingen, Hjerne- og Talehuset og AGS

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Syddjurs Kommune påbud om at indføre midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til plejecentre og kommunens rehabiliteringspladser. Restriktionerne træder i kraft den 16. december 2020.

> Se oversigten over de nye restriktioner her

Hold med fysisk fremmøde er nu genåbnet dog med restriktioner i forhold til covid 19. Herudover er der åbent for telefonisk eller virtuel vejledning til de borgere der fortsat frarådes at møde op.

Enkelte tilbud er fortsat lukkede:

• Selvtræning uden terapeutfremmøde

Genoptræning og sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er ikke omfattet af de nye restriktioner. Vi har derfor fortsat åbent for genoptræning på hold og individuelt. Vores tilbud er heller ikke omfattet af forsamlingsforbudet på 5 personer, borgere vil derfor opleve at der er flere end 5 tilstede under træningen. Vi overholder alle restriktioner med afstand under træning. Vi er opmærksomme på at mange borgere er usikre på at møde frem og tilbyder derfor, at konsultationer kan foregå telefonisk ved behov. 

Vi forholder os løbende til retningslinjerne der kommer fra sundhedskrisestaben og følger anbefalinger fra myndighederne. Der kan derfor ske ændringer og ved anbefalinger derfor lukkes aktiviteter/ hold.

Mød ikke op ved tegn på coronasmitte. Begræns antallet i venteværelset, hold afstand og udfør håndhygiejne.

> Læs mere om hvordan Coronavirus påvirker træning og genoptræning her 

Rehabiliteringsafdelingen og Hjerne- og Talehuset
Tlf. 87 53 58 70 

Arbejde Genoptræning Sundhed (AGS)
Tlf. 87 53 50 80 
 

Opdateret: 18-05-2021 09:36

Kontakt