Træning uden hospitalskontakt

Hvis du gennem en periode har mistet funktioner, kan du få tilbudt genoptræning, så du kan genvinde samme grad af – eller bedst mulige – funktionsevne, og så du kan undgå vedvarende eller yderligere svækkelse. 

Du kan få genoptræning ved ergoterapeut og/eller fysioterapeut. Træningen vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Men som udgangspunkt foregår træningen som holdtræning på AGS (Arbejde-Genoptræning-Sundhed) i Tirstrup eller i dit eget hjem under supervision. Terapeuterne vil sammen med dig vurdere dine behov, sætte mål og lægge en plan for træningen, så du igen bliver mest mulig selvhjulpen. 

Hvis du bor i plejebolig og har fået en genoptræningsplan ved udskrivelse fra sygehus, vil træningen foregå i dit hjem. 

Når du er ved afslutningen af genoptræningsforløbet, vil du blive rådgivet om, hvordan du kan fastholde eller udbygge dit resultat. Det kan eksempelvis være med digitalt understøttet træning, selvtræning på trænings- og aktivitetscentrene eller et aktivt liv i foreningsregi. 
 

Hvor kan du søge om tilbuddet?

Visitation til Sundhed og Omsorg træffer afgørelse om genoptræning ud fra en samlet vurdering af borgerens situation. 

Visitation til Sundhed og Omsorg 
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft 
Telefon: 87 53 66 00 
Visitationen kan træffes mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 09.00 – 11.00 (Det er ikke muligt at ringe onsdag).


Andre oplysninger 

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra genoptræning, hvis du er i stand til det. Der kan dog i særlige tilfælde gives befordring eller befordringsgodtgørelse. Yderligere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til AGS.

Opdateret: 22-09-2020 12:30

Kontakt