Bustrafik i Syddjurs

Midttrafik - trafikselskabet i Region Midtjylland

 

 

 


>> Se priser og køreplaner på Midttrafiks hjemmeside

I Syddjurs Kommune er de åbne skolebusruter betalingsfri og åbne for alle.

>> Se skolebus og lokalkøreplaner på Midttrafiks hjemmeside 

Henvendelser vedrørende drift

Ved henvendelse angående driftsforstyrrelser, herunder aflysninger/ forsinkelser pga. glatføre, skal der rettes direkte henvendelse Midttrafik.

Henvendelsen kan ske på tlf: 87 40 82 00 eller på midttrafik@midttrafik.dk

Øvrige henvendelser vedrørende den kollektive trafik skal der rettes henvendelse til afdelingen for Veje og Trafik ved Syddjurs Kommune.

Buskort

Buskort købes ved Midttrafik.

Skolebuskort tildeles i forbindelse med større afstande og hvis skolevejen er trafikfarlig. Reglerne herom er fastlagt i folkeskoleloven. I denne forbindelse skal du rette henvendelse til skolen. Vurderingen af skolevejens trafikfarlighed foretages af kommunalbestyrelsen i tæt samarbejde politiet.

Opdateret: 26-10-2018 08:48

Kontakt