Flextur

Flextur – tilbud til alle i Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune tilbyder Flextur til alle kommunens borgere til 4 kr. pr. km. (dog min. 30 kr.) Flextur er en del af den kollektive trafik og er et tilbud - til alle – om kørsel med taxa og minibus fra kantsten til kantsten. En Flextur har ingen fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres fra og til indenfor Syddjurs Kommune. Der kan være andre med på turen, og derfor kan bilen køre en omvej for at hente eller bringe en anden kunde. Men du betaler altid kun for den direkte vej. Hvis I er flere med på turen (samme slut- og start adresse), betaler I fuld pris for én person og får 50% rabat for de resterende op til fire personer.

Hvem kan bruge Flextur-ordningen?

Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Flextur køres alle dage kl. 6.00-24.00 (undtagen 24. og 31. december).

Hvordan bestiller man en tur?

Flextur bestilles ved at ringe til Midttrafik på tlf. 87 40 83 00, alle ugens dage kl. 8.00-20.00. Du kan bestille din Flextur indtil en time før, du ønsker at blive hentet.

Du kan også bestille Flextur via App’en ”Flextrafik – FlexDanmark”. Opret dig som bruger, og du er klar til at bestille og betale din Flextur.

Flextur kan også bestilles online på www.midttrafik.dk.  Ved online bestilling af Flextur kan du tilknytte Dankort, Visa Dankort, Vpay, Mastercard, MaestroCard og JCB kort. Du får 10% rabat når du bestiller din flextur via App'en eller online på Midttrafiks hjemmeside.

Nyt tilbud om flextur til og fra Randers Sygehus.

I Syddjurs Kommune giver vi nu borgere et bedre tilbud, når de skal til og fra Randers Sygehus. Pr. 1. januar 2020 kan man rejse med Flextur til kun 4. kr. pr. km.

Tilbuddet kan bruges af alle, men skal hjælpe dem, der har vanskeligt ved at komme frem og tilbage fra Randers Sygehus med almindelig kollektiv trafik, når man for eksempel skal til undersøgelser eller operation. Det kan naturligvis også bruges af pårørende, der skal på besøg på sygehuset.

Aftale med Norddjurs Kommune ændret pr. 1. januar 2019.

Norddjurs Kommune har pr. 1 januar fremsat et ønske til Midttrafik om at hæve taksten for Flextur til 7. kr. pr. km. Dette ønske blev behandlet og imødekommet på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 14 december 2018. Det betyder at den prisaftale Syddjurs Kommune har med Norddjurs Kommune, ændres således at taksten ved en Flextur der krydser kommunegrænsen vil være 7 kr. pr. km. Dette uanset om kører til eller fra Syddjurs/Norddjurs Kommune. 

Aftale med Favrskov Kommune

Syddjurs Kommune har indgået en aftale med Favrskov Kommune vedr. Flextur. Dette gør det muligt at benytte Flextur på tværs af kommunegrænsen, til den lave takst på 4 kr. pr. km. Dvs. man kan køre fra Syddjurs Kommune til Farvskov Kommune, og omvendt, til samme takst. Krydses andre kommunegrænser koster turen 14 kr. pr. km. (dog min. 70 kr.).

Opdateret: 17-12-2019 11:24

Kontakt