Ny cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse

Nyd en cykeltur i Nationalpark Mols Bjerge.

Lokation: Langs Vestre Molsvej fra Egens Havhuse til Vrinners.

Beskrivelse af projektet: I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge har Syddjurs Kommune opnået tilskud fra "Pulje til fremme af cyklisme" og anlægger her ny cykelsti. Cykelstien udgør "det røde ben" (se bilag 1) og vil med sine ca 3,5 kilometer fuldende strækningen fra Egens Havhuse til Knebel. Udover de mange gæster som benytter stierne vil denne cykelsti lukke et væsentlig hul i stinettet for eleverne til friskolen i Egens. Cykelstien vil give et flot vue startende i vandkanten og sluttende i det bakkede landbrugsareal. Nærværende cykelsti følger Vestre Molsvej og anlægges på vandsiden. Stien bliver 2,5 meter bred og vil blive opstribet som dobbeltrettet cykelsti. Aht trafiksikkerheden anlægges denne med en ca. 3 meter bred skillerabat til selve landevejen. Ved den eksisterende gravhøj har det været nødvendigt at foretage en mindre vejforlægning for at skabe det nødvendige areal i forhold den fredede gravhøj.

Projektet påbegyndes: Medio oktober 2019

Projektet forventes afsluttet: Uge 29 2020

Budget for projektet: 6.000.000,- kr. 

Status på projektet: Cykelstien er færdig og blev indviet den 9. oktober 2020. Til indvielsen var der deltagelse af Borgmester Ole Bollesen og repræsentanter fra udvalget for Natur, Teknik og Miljø. En 4. klasse og en 5. klasse fra Molsskolen var også tilstede og brugte deres motionsdag på at afprøve den nye cykelsti. 

Projektleder hos Syddjurs Kommune: David Jarkilde

Entreprenør: Danjord A/S

Rådgiver: Niras A/S

Landinspektør:  Landinspektørfirmaet Kjær ApS

 

Opdateret: 26-11-2020 11:39

Kontakt