Renovering af Rønde Bypark

Lokation: Rønde

Beskrivelse af projektet: Der bliver drænet og kloakeret og de 2 søer renses op. Synligindgangsparti fra Birkevej med stor infotavle. Stien ned mod parken renoveres. I parken kommer en 1000 meter lang gå-løbe og cykelsti med markering for hver 100 meter. Spændende klimabænk på ca. 150 meter etableres. Legepladsen bagved Netto renoveres og skoven ved Østre Fasanvej laves tilgængelig med sansestier, biodiversitet, insekthotel og opslagstavler. Der vil være våd og engblomster imellem søerne. Herudover: udendørs fitness, lukket boldbane, legeplads, svævebane, sanseområder, madpakkehus til 40 personer.

Projektet påbegyndes: September 2020. 

Projektet forventes afsluttet: 2021

Budget for projektet:

Status på projektet: Stien fra legepladsen er lavet og anlæg af torvet er påbegyndt. 
Byparken bliver snart delvist afspærret imens Syddjurs Spildevand udfører ledningsarbejder. 

Projektleder hos Syddjurs Kommune: Lars Bonde

 

Opdateret: 03-06-2021 20:37

Kontakt