Beskrivelse af vejklasser

Kommunens opgaver ved vintervedligeholdelse

Syddjurs Kommune har ansvaret for 1.000  km offentlige veje. Idet kommunens vinterberedskab ikke kan være alle steder på én gang, har vi derfor valgt at prioritere opgaverne.

Veje og pladser er inddelt i 4 prioriteringsklasser, hvor klasse 1 har første prioritet. Her er risikoen for ulykker størst. På mindre veje på landet og på boligvejene i byerne vil vintervejret sjældent medføre alvorlige ulykker. Derfor ryddes de til sidst.

Snerydning og glatførebekæmpelse - vejklasser

Trafikveje

Klasse-1 veje

Snerydning:

Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag.

Glatførebekæmpelse:

Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage og tider af døgnet, og foretages ved præventiv saltning.

Klasse-2 veje

Snerydning:

Snerydning kan igangsættes i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 5.00 til 18.00 og lørdag og søndag mellem kl. 7.00 til 16.00. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval

Glatførebekæmpelse:

Glatførebekæmpelse kan igangsættes i tidsrummet mandag til fredag mellem kl. 5.00 til 18.00 og lørdag og søndag mellem kl. 7.00 og 16.00.  Glatførebekæmpelse igangsættes når glatføre er konstateret, og foretages i nævnte tid interval ved saltning.

Lokalveje

Klasse-3 veje

Snerydning:

Snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl. 7.00 og 16.00. Snerydning igangsættes fortrinsvis i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1. og 2. er afsluttet.

Glatførebekæmpelse:

Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 7.00 til 16.00, og foretages i nævnte tid interval ved saltning

Saltning igangsættes når glatføre er konstateret og fortrinsvis i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1. og 2. er afsluttet.

Klasse-4 veje

Snerydning:

Disse veje er undtaget for snerydning, der dog undtagelsesvis kan foretages når indsatsen på ovenstående vintervejklasser 1. til 3. er afsluttet, såfremt der fortsat er behov for snerydning.

Glatførebekæmpelse:

Der saltes eller gruses kun undtagelsesvis på disse veje, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det.

Klasse-5 veje

Sneryddes ikke.

Glatførebekæmpes ikke.

Opdateret: 15-11-2016 09:28

Kontakt