Private grundejers ansvar

 

På private fællesveje og stier er det den enkelte grundejer, som er ansvarlige for, at der bliver ryddet og saltet til vejmidten ud for sit grundstykke. Private fællesveje og stier er gader, veje, broer, pladser og stier, som bruges som adgangsveje for flere selvstændige ejendomme. Selv om en grundejerforening eller lignende har en ordning med fælles rydning af veje og fortov, er ansvaret for, at der er ryddet og saltet, stadig grundejerens.

Har du indgået aftale med andre om, at de klarer pligten for dig, skal aftalen være skriftlig, og godkendes af Syddjurs Kommune. Det er derfor vigtigt, at grundejerforeninger får lavet kontrakt med vognmænd inden vinter! Det er ikke muligt at få kommunen til at udføre arbejdet. Tidligere praksis hvor kommunen på enkelte veje har udført arbejdet, er således ophævet.

Hvornår skal der ryddes og saltes?
Der skal ryddes og saltes ved nedbør og frost, som bevirker, at veje og fortov ikke er farbare og forsvarlige at bevæge sig på. Se endvidere under domspraksis nederst på siden.

Hvordan salter du bedst?
Ved at smide vejsalt eller grus på de glatte overflader, efter der er ryddet for sne. Bemærk her, at mange har en kraftig tendens til at anvende for meget salt. Dobbelt så meget salt er ikke dobbelt så godt for glatførebekæmpelsen, men til stor belastning for miljøet. Brug derfor vejsalt med omtanke. Et tip kan være at mikse vejsalt med grus, derved opnås en smeltning af is, kombineret med et forsvarligt farbart fortov/ sti/ vejareal.

Hvis der ikke ryddes!

Hvis du ikke har ryddet og saltet, som du skal, kan kommunen sørge for, at det bliver gjort på din regning. Du risikerer også, at der ikke bliver hentet affald fra din ejendom, at du ikke får post, og i værste fald at nogen falder og kommer til skade. Se endvidere under domspraksis nederst på siden.

Hvis nogen falder og kommer til skade på dit vej- eller fortovsareal, er det din forsikring, der skal betale, hvis der ikke er ryddet og saltet forsvarligt.

Opdateret: 15-11-2016 09:22

Kontakt