Budget og regnskab 2019

Budget 2019
Budget 2019

Budget 2019 - det officielle budgethæfte

> Find det nederst på siden under dokumenter.

Budget 2019 endeligt godkendt den 10. oktober

> Se referat og video fra 2. behandlingen samt bilag her

Budgetforlig indgået onsdag den 3. oktober

> Se pressemeddelelsen her

> Læs budgetaftalen her

Direktionens budgetforslag offentliggjort den 24. august 2018
Direktionens budgetforslag består af en række bilag, blandt andet oversigt over drift, anlæg, resultatopgørelse og mere.

> Se Direktionens budgetforslag her

Afgiv høringssvar
Du kan indsende høringssvar løbende helt frem til den endelige vedtagelse den 10. oktober. Der er ingen tidsfrist, men jo tidligere de indkommer jo nemmere kan de tages i betragtning af byrådet.

Høringssvar indsendes til ledelsessekretariat@syddjurs.dk

Øvrige bilag
Herunder kan du finde drejebog og den overordnede tidsplan for budget 2019.

Du kan også se byrådets budgetstrategi.

Tidsplan

12. september: 1. behandling af budget i økonomiudvalget og møde med Hovedudvalget

13.-14. september: Byrådets budgetseminar.

19. september: 1. behandling af budget i byrådet.

20. september: Borgermøde om budget og vision i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind, kl. 16.00 - 21.00.
> Se programmet her.
> Læs mere om vision og udviklingsstrategi her.

3. oktober: 2. behandling af budget i økonomiudvalget.

10. oktober: 2. behandling af budget i byrådet.

Opdateret: 25-06-2020 10:33

Kontakt