Indendørs arrangementer

Skal du afholde et indendørs arrangement i et forsamlingslokale og forventer du, at der kommer mere end 150 personer, vil der være krav om en godkendt plansfordelingsplan for lokalet. 

Et forsamlingslokale kan både være et forsamlingslokale i en bygning eller i et eller flere forsamlingstelte, herunder cirkustelte.
Er lokalet ikke godkendt som forsamlinglokale bedes du straks tage kontakt til byggesagsafdelingen, da der kan være behov for afklaring af flere forhold, som kræver længere sagsbehandlingstid. 

Der er krav om at pladsfordelingsplanen enten udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.

Skal din pladsfordelingsplan godkendes af kommunen, skal du sende den senest 4 uger inden arrangementets start. 

Du kan finde mere information omkring pladsfordelingsplan og hvad der skal fremgå af planen via linket herunder.

https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Generel-vejledning/Bilag-11-abcde/030720-Bilag-11c-Vejledning-om-pladsfordelingsplaner-ved-midlertidige-opstillinger.pdf

 

Følgende oplysninger har kommunen brug for i forbindelse med dit arrangement:

Ansøgningsadresse: 
Arrangementets art: 
Arrangementets sted: 
Arrangementet begynder d.: 
Arrangementet slutter d.: 
Antal dage: 
Arrangementet starter kl.: 
Arrangementet slutter kl.: 
Antallet af personer er opgivet til: 
Sikkerhedsansvarlig navn: 
Adresseansvarlig: 
E-mail:
Telefonnr.: 

Plansfordelingsplan (bedes være vedhæftet som pdf i mailen)
Brand- og evakueringsinstruks (bedes være vedhæftet som pdf i mailen)

 

Det sendes pr. mail til Syddjurs Kommunens, Byggeri og Landbrug - byggeri@syddjurs.dk 

Har du brug for hjælp eller er du i tvivl om noget i forhold til dit arrangement så kan du kontakte kommunens callcenter, 87535000 og aftalte en telefontid med en byggesagsbehandler. 

Opdateret: 10-11-2021 12:37

Kontakt