Skiltning i det åbne land

 

Selve begrebet det åbne land defineres ud fra landskabets udseende og ikke opdelingen i by- og landzone. I det åbne land ses der mest marker, skove, strand og naturarealer, og husene ligger spredt.

For skilte i det åbne land gælder der en lang række bestemmelser, som er beskrevet herunder:
 

  • Skiltet skal være rektangulært og må ikke være større end 0,25 m²
  • Skiltets overkant må ikke være højere end 1 m. over terræn
  • Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i neutrale farver
  • Det må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt
  • På skiltet må der kun stå virksomhedens navn, adresse, art og produktion
  • Logo kan holdes i de farver, som din virksomhed normalt benytter
  • Logoet må højst fylde 10% af skiltets areal
  • Der må ikke sættes genstande, flag eller lignede ved skiltet

 

Skiltning i det åbne land er underlagt naturbeskyttelseslovens § 21.

Det er ikke muligt at dispensere fra disse bestemmelser.

En mere detaljeret forklaring findes bl.a. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1328 af 11. december 2006.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Natur og Miljø hvis der er noget du er i tvivl om.
 

Såfremt du ønsker at ansøge om:

 

Opdateret: 26-06-2015 00:30

Kontakt