Erhvervspolitik og samarbejde

Syddjurs Kommune arbejder for erhvervsudvikling gennem samarbejde - lokalt, nationalt og internationalt.

Erhvervspolitik

Byrådet vedtog i marts 2019 en ny erhvervspolitik. I erhvervspolitikken kan du læse om de indsatsområder, som Byrådet har vedtaget for at skabe vækst og velfærd. Se nederst på siden

Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022

Erhvervs- og beskæftigelsesplanen er Syddjurs Kommunes handlingsplan og styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirke til at indfri erhvervs- og beskæftigelsespolitikken intentioner. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere, interessenter og administration om status, udvikling og effekt af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i Syddjurs Kommune. Se nederst på siden

 

Samarbejdspartnere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus består af de 12 østjyske kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Aarhus. Tilsammen en million østjyder – en halv million arbejdspladser – og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Bag netværket af de 12 kommuner står 12 byråd og en lang række samarbejdspartnere fra erhvervsliv, organisationer og videninstitutioner, som samarbejder om at styrke produktiviteten og væksten i Østjylland.

Vores erhvervsmæssige styrkepositioner er industriproduktion, fødevareinnovation samt informations- og kommunikationsteknologi. Se, hvilke projekter Business Region Aarhus arbejder med.

Formandskabet, som Aarhus Kommune er fast medlem af, tegnes af borgmestrene fra tre af de 12 kommuner. Formandskabet tegner Business Region Aarhus udadtil.

Læs mere her.

 

Djurslands UdviklingsRåd (DUR)

Djurslands UdviklingsRåd (DUR) er et fælles strategisk forum for Norddjurs og Syddjurs kommuner. Formålet med rådet er at drøfte udvalgte temaer i et strategisk perspektiv.

Du finder flere informationer om DUR her.
 

LAG Djursland

LAG Djursland er en forening, som arbejder med at sætte mere fart på erhvervslivet, skabe lokale job og gode levevilkår i landdistrikterne. Foreningen er støttet af Fødevareministeriet og EU.

Du finder flere informationer om LAG her.

Opdateret: 08-02-2021 09:38

Kontakt