Erhvervspuljen

Ansøgning om økonomisk støtte til lokale vækst- og udviklingsinitiativer.

Økonomisk støtte i henhold til Erhvervsfremmeloven § 14

Byrådet har besluttet, at der i 2020 afsættes 300.000 kr. i Erhvervspuljen til uddeling til vækst- og udviklingsinitiativer, der understøtter erhvervsudviklingen i Syddjurs Kommune.

Erhvervspuljen kan ansøges om tilskud på mellem 25.000 kr. og 250.000 kr., hvor tilskuddet maksimalt kan udgøre 50 % af det samlede projektbudget.

Ansøgningsfrister i 2020 er den 1. marts og den 1. august.

Ansøgerkredsen

Ansøgerkredsen til erhvervspuljen omfatter erhvervsrettede foreninger og sammenslutninger, herunder handelsstandsforeninger, erhvervsforeninger, uddannelsesinstitutioner, non-profit initiativer m.v.

Der gives ikke tilskud til private borgere, enkeltvirksomheder eller til projekter, hvor støtten vil have karakter af driftstilskud.

Ansøgningsskema

For at komme i betragtning til at modtage støtte fra erhvervspuljen skal man udfylde ansøgningsskemaet, der kan downloades nedenfor. Alle punkter i ansøgningsskemaet skal udfyldes, og det udfyldte ansøgningsskema indsendes til erhvervsservice@syddjurs.dk. Der kan vedhæftes bilag efter ønske.

Kriterier

Ved behandlingen af ansøgninger vil der blive givet særlig høj prioritet til ansøgere, der opfylder flest mulige af nedenstående kriterier:

 • Øget beskæftigelse, f.eks. for specifikke målgrupper eller inden for specifikke erhverv
 • Styrkede kompetencer, f.eks. for specifikke målgrupper eller inden for specifikke erhverv
 • Øget bæredygtighed og grøn erhvervsmæssig omstilling
 • Mere innovation i lokale produkter og serviceydelser
 • Flere iværksættere og start-ups inden for brancher, der udgør en lokal styrkeposition
 • Mere videndeling og tværgående samarbejde på tværs af brancher og/eller sektorer
 • Digitale teknologier, der understøtter ”Smart Syddjurs”
 • Den gode fortælling om at drive erhverv på Djursland.

Der henvises i øvrigt til ”Retningslinjer for erhvervspuljen 2020”.

Ved bevilling

Projekter, der modtager tilskud fra erhvervspuljen, skal ved projektets afslutning:

 • aflægge regnskab til Syddjurs Kommune for anvendelsen af det bevilgede beløb
 • redegøre for, at det tildelte tilskud er blevet anvendt i overensstemmelse med grundlaget for tildelingen
 • redegøre for de opnåede effekter af projektet

Skema til aflæggelse af regnskab samt skabelon for slutrapport kan downloades nedenfor.

Har du spørgsmål eller brug for sparring?

Vi stiller os gerne til rådighed med vejledning og sparring i ansøgningsfasen. Hvis du har spørgsmål om erhvervspuljen eller brug for sparring omkring ansøgningen, kan du kontakte erhvervskonsulent Bo Kristensen på e-mail bokr@syddjurs.dk eller telefon 87535035.

 

Opdateret: 05-05-2020 09:03

Kontakt