Dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Muligheder for dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone, sommerhusområder m.m.

Lokalplan og lovgrundlag

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at have kvæg, svin, heste, får og geder i byzone, sommerhusområder og områder, der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

I "Miljøaktivitetsbekendtgørelsen" kan du læse mere om lovgrundlaget. Bekendtgørelsen kan findes på www. retsinformation.dk.

 

Dispensation og retningslinjer

Der kan dog gives dispensation til et hobbydyrehold i sådanne områder, hvis en række vilkår til dyreholdet overholdes.

I nedenstående bilag kan du læse om de retningslinjer, der skal overholdes for at få en dispensation i Syddjurs Kommune.

Hobbydyreholdet kan forlanges nedlagt, hvis retningslinjerne ikke overholdes, eller hvis dyreholdet ikke kan ske uden væsentlige gener for naboerne. De berørte naboer og eventuelt grundejerforeninger skal høres, inden der eventuelt gives dispensation.

 

Opdateret: 11-04-2018 11:08

Kontakt