Udvidelse/ændring af erhvervsmæssigt dyrehold med under 100 m2 produktionsareal

Etablering, ændring eller udvidelse af husdyrhold med under 100 m2 produktionsareal skal anmeldes

Anmeldelse af erhvervsmæssige dyrehold (se i menuen til venstre om grænser for erhvervsmæssigt dyrehold) med under 100 m2 stald/gødningsanlæg er omfattet af anmeldereglerne i § 70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

 

Hvis du ønsker at lave en udvidelse eller at ændre på fast placerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg eller hvis du ønsker at etablere et dyrehold og har under 100 m2 produktionsareal – så skal du sende en skriftlig anmeldelse til Syddjurs Kommune. Du bedes anvende skemaet som ligger nederst på siden.

Skemaet kan også findes under hovedmenuen "Landbrug" i menu-punktet "Blanketter/selvbetjening". Skemaet sendes att. landbrugsgruppen per brev, eller i en mail til Landbrug@syddjurs.dk

 

Ved nyt byggeri skal anmeldelsen indeholde dokumentation for, at indretningen overholder gældende krav til styrke, tæthed og bestandighed, samt oplysninger om, at anlægget placeres i overensstemmelse med afstandsreglerne (afstande dokumenteres på kort – såfremt det ikke er muligt at overholde en eller flere afstandskrav, kan der i nogle tilfælde søges om dispensation fra disse.

 

Anmeldelsen skal desuden indeholde følgende oplysninger om både det anmeldte anlæg og de allerede eksisterende anlæg på ejendommen:

 

 • Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lign.):

 1. Dyrearter og –typer

 2. Produktionsarealets størrelse i m2

 3. Staldsystem

 4. Bygge- og konstruktionstegninger

 

 • Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere mv.):

 1. Konstruktionstegninger, driftsforskrifter mv.

 

 • Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer mv.)

 1. Konstruktionstegninger, driftsforskrifter mv.

 

Undtagelser fra anmeldekravet

Der er enkelte undtagelser for grænsen for anmeldelse ved 100 m2 produktionsanlæg:

 • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning – 1. oktober til 15. maj).

 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

 • Øvrige dyrehold end de ovenfor nævnte, hvor produktionsarealet i stalden er mindre end 100 m².

Opdateret: 01-03-2018 16:52

Kontakt