Hønse- og fjerkræhold - ikke erhvervsmæssige

For ikke-erhvervsmæssig hønse- og fjerkræhold gælder der særlige regler i Syddjurs Kommune
Regulativ

For områder udpeget som byzone, sommerhusområde eller landzone, der ved lokalplan er overført til boliger eller blandet bolig/erhverv, har Syddjurs Kommune udarbejdet et regulativ, der fastsætter bestemmelser for det maksimale antal fjerkræ samt indretning og drift af fjerkræhuse og - gårde.

Ifølge regulativet må der højest være 30 stk. fjerkræ (f.eks. høns, ænder, gæs) og max. 60 brevduer. Endvidere er der stillet krav med henblik på at undgå støj- og lugtgener for naboer samt sikring mod rotter.

Du finder regulativet her

 

Administrationsgrundlag

For områder i landzoner, der i kommuneplanens rammer er udpeget som blandet bolig og erhverv, har Syddjurs Kommune udarbejdet et administrationsgrundlag for fjerkræhold.

Du finder administrationsgrundlaget her

 

Ovennævnte regelsæt er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Den gældende bekendtgørelse kan findes på www.retsinformation.dk

Opdateret: 31-01-2018 11:50

Kontakt