Miljøgodkendelser og -tilladelser for landbrug 2006-2011

Miljøgodkendelser og -tilladelser for landbrug i Syddjurs Kommune 2006-2011

 

Nedenstående landbrugsbedrifter har fået en miljøgodkendelse eller -tilladelse fra Syddjurs Kommune i perioden 2006 - 2011. Tilladelser fra 2006 er angivet som bilag nederst på siden.

 

 

2011:

Birkehøjvej 4, 8444 Balle. Tilladelse til kvæghold. Juli 2011

Fiskegårdevej 7, 8400 Ebeltoft. Arealgodkendelse. Januar 2011

Gml landevej 21, 8544 Mørke. § 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion. Juni 2011

Sjørupgårdvej 9, 8581 Nimtofte. § 11 miljøgodkendelse af svineproduktion. November 2011

Stokbækvej 1, 8400 Ebeltoft. Godkendelse af udbringningsarealer. April 2011

Stormosevej 8, 8400 Ebeltoft. Godkendelse af svinebrug. April 2011  

Strandkærvej 7, 8400 Ebeltoft. Miljøgodkendelse af kvægbrug og fårehold. November 2011

2010:

Agerlandsvej 3, 8400 Ebeltoft. Miljøgodkendelse af kvægbrug. September 2010

Agervang 9, 8444 Balle. Arealgodkendelse. September 2010

Auningvej 44, 8544 Mørke. Arealgodkendelse. Oktober 2010

Baunehøjvej 6, 8543 Hornslet. Arealgodkendelse. September 2010

Birkehøjvej 1, 8444 Balle. Arealgodkendelse. September 2010

Birkesigvej 15, 8444 Balle. Miljøgodkendelse af svineproduktion. September 2010

Brøsbjergvej 17, 8420 Knebel. Tillæg til miljøgodkendelse. September 2010

Bytoften 6, 8420 Knebel. Tilladelse til husdyrproduktion. Oktober 2010  

Engtoftevej 5, 8544 Mørke. Arealgodkendelse. Marts 2010

Estrupvej 29, Søby, 8543 Hornslet. Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion. September 2010

Fuglslevvej 5, 8400 Ebeltoft. Arealgodkendelse. September 2010

Gammel Landevej 11, 8544 Mørke. Arealgodkendelse. Oktober 2010

Herredsvejen 3, 8581 Nimtofte. Arealgodkendelse. August 2010

Hogvej 4, 8410 Rønde. §10 tilladelse. Maj 2010

Jeshøjvej 1, 8410 Rønde. Tilladelse til hestehold. Oktober 2010

Kolindvej 3, 8410 Rønde. §10 tilladelse. Juli 2010

Kraghøjvej 20, 8560 Kolind. §10 tilladelse. November 2010

Kåløvej 1, 8544 Mørke. Godkendelse af arealer. Juli 2010  

Lemmervej 12, 8544 Mørke. Miljøgodkendelse af kvægproduktion. September 2010

Randersvej 181, 8544 Mørke. Godkendelse af husdyrbrug. Juni 2010

Rugårdsvej 16, 8400 Ebeltoft. Miljøgodkendelse af svineproduktion. September 2010

Sofienlund 30, 8543 Hornslet. Arealgodkendelse. Oktober 2010

Stenbjergvej 11/Kolkærvej 3, 8410 Rønde. Tillæg til miljøgodkendelse til svinebrug. Oktober 2010

Strandkærvej 6-8, 8400 Ebeltoft. Tilladelse til kvægproduktion. Oktober 2010

Sølystvej2A/Rostvedvej 15, 8410 Rønde. Miljøgodkendelse af husdyrhold. September 2010

2009:

Andivej 30, 8544. Tilladelse til udvidelse af svinebrug. Februar 2009

Østenfjeldvej 17, 8581 Nimtofte. Tilladelse til produktion af smågrise og slagtesvin. Februar 2009

Elholtvej 15, 8581 Nimtofte. Tilladelse til modtagelse af husdyrgødning. Februar 2009

Herredsvej 3, 8410 Rønde. Tilladelse til kvægproduktion. Marts 2009

Brøsbjergvej 17, 8420 Knebel. Miljøgodkendelse af kvægbrug. Maj 2009

Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft. Miljøgodkendelse af svineproduktion. Juni 2009

Marbækvej 4B/Nørreled 31, 8544 Mørke. Godkendelse til kvægbrug. Februar 2009

Nødagervej 69, 8560 Kolind. Godkendelse af arealer. Juni 2009

Nødagervej 103, 8560 Kolind. Godkendelse af arealer. Juni 2009

Gammel Kærvej 16, 8400 Ebeltoft. Miljøtilladelse til husdyrbrug. September 2009

Stenbjergvej 11/Kolkærvej 3, 8410 Rønde. Miljøgodkendelse af svineproduktion. September 2009

Tøstrupvej 47, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse af malkekvægsproduktion. September 2009

Møllebjergvej 7, 8420 Knebel. Miljøtilladelse til kvægproduktion. November 2009

Molsvej 88, 8400 Ebeltoft. Miljøgodkendelse af svineproduktion. December 2009

Ramtenvej 47, 8581 Nimtofte. Godkendelse af arealer. December 2009

Ramtenvej 48, 8581 Nimtofte. Godkendelse af arealer. December 2009

Sønderskovvej 6, 8581 Nimtofte. Godkendelse af kvægbrug. December 2009

Thorsagervej 36, 8550 Ryomgård. §10 tilladelse. Juli 2009

Villendrupvej 26, 8543 Hornslet. Godkendelse af arealer. December 2009

Gammel Landevej 30, 8544 Mørke. Miljøgodkendelse til svineproduktion. December 2009

2008:

Bakkevej 1, Skader, 8543 Hornslet. Tilladelse til slagtesvineproduktion. Juni 2008

Brøsbjergvej 2, 8420 Knebel. Tilladelse til husdyrhold. August 2008

Molsvej 38, 8410 Rønde. Tilladelse til hestehold. Oktober 2008

Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård. Tilladelse til slagtesvinebrug. August 2008

Opdateret: 11-04-2016 11:54

Kontakt