Status for igangværende miljøgodkendelser og tilladelser af husdyrbrug

Status for igangværende miljøgodkendelser og tilladelser af husdyrbrug i Syddjurs Kommune

Behandling af ansøgninger

Miljøansøgninger til behandling efter husdyrbruglovens § 16a hhv § 16b (med og uden BAT) behandles som udgangspunkt i prioriteret rækkefølge efter først-til-mølle princippet. Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlig ventetid før sagsbehandlingen påbegyndes. Revurderinger foretages løbende i overensstemmelse med lovens krav hertil.

Nederst på siden kan du se status på husdyrsager.

 

Sagsnummer

Dokumenter på de enkelte sager kan ses i Åben Indsigt ved søgning på "Acadre sag"-nummeret.

Opdateret: 14-12-2021 09:35

Kontakt