Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald stammer fra nedrivning, renovering og vedligeholdelse
Blanketter/Selvbetjening: 

Inden nedrivningen skal du igennem følgende tre trin:

 

1. Screening

Ved nedrivning, renovering og vedligeholdelsesarbejde skal der, inden arbejdet påbegyndes, foretages en screening af bygningen/anlægget for at afdække, om der er anvendt problematiske stoffer, fx PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i forbindelse med opførelse eller renovering. Dette gælder når:

  • der frembringes mere end et ton affald.
  • der udskiftes termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

 

2. Kortlægning for forurenende stoffer

På baggrund af resultatet af screeningen, skal der foretages en kortlægning af bygningen/anlægget eller dele heraf, der kan indeholde problematiske stoffer.

Ved en kortlægning skal der bl.a. udtages prøver til analyse af de materialer, der er under mistanke for at indeholde problematiske stoffer. Kortlægningen skal være repræsentativ. 

Man kan søge hjælp hos en miljørådgiver til at få udført screeningen og kortlægningen.

 

3. Anmeldelse

Affaldet skal anmeldes til Syddjurs Kommune senest to uger før arbejdet påbegyndes.

Anmeldelse sker via det digaitale system Bygningsaffald.

Miljøkortlægningsrapporten vedlægges anmeldelsen.

 

 

Grænseværdier

Kommunerne i Østjylland har indført fælles grænseværdier for forurenende og farlige stoffer i byggeaffald. Grænseværdierne fremgår af bilaget herunder.

 

BilagStørrelse
Grænseværdier238.78 KB
Opdateret: 20-04-2021 08:42

Kontakt