Miljøregler for olietanke

Etablering af en olietank på 6.000 liter eller derover skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før arbejdet påbegyndes.
Blanketter/Selvbetjening: 

Her kan du læse om de generelle regler i forbindelse med etablering og sløjfning af olietanke.
 

Inspektion af olietanke på 6.000 liter og derover
Olietanke på 6.000 liter eller derover er omfattet af krav om inspektion og tæthedsprøvning.

For ståltanke der er indvendigt beskyttet mod korrosion, skal dette ske mindst hvert 10. år, og ståltanke der ikke er indvendigt beskyttet mod korrosion mindst hvert 5. år. Plasttanke skal ikke inspiceres men tæthedsprøves mindst hvert 10. år. Se i øvrigt kravene i kap. 8 i Olietanksbekendtgørelsen.

 

Opdateret: 20-12-2019 10:54

Kontakt