Beredskabsplanlægning

Som en del af det samlede beredskab i Syddjurs kommune skal de almene vandværker udarbejde en beredskabsplan for det enkelte vandværk.

 

Formålet med beredskabsplanen er at skabe grundlag for, at der handles hurtigt, målrettet og koordineret i forskellige former for forureningssituationer, så vandværksdriften opretholdes og forureningsperioden begrænses mest muligt.

Beredskabsplanen skal som minimum beskrive, hvem, der er ansvarlig for vandværkets daglige drift og vedligeholdelse, og hvem der bør tilkaldes og/eller varsles i forskellige nødsituationer.

Vandværket skal ligeledes udarbejde telefonlister over ”følsomme” forbrugere f.eks. læger, tandlæger, plejehjem, børneinstitutioner, restauranter, fødevarevirksomheder mv., som forsynes med vand fra vandværket.

Ud over beredskabsplaner, som beskriver proceduren for handling i forbindelse med en forureningssituation er det væsentligt, at vandværkerne har et fysisk beredskab, som f.eks. at der er nødforsyningsmuligheder fra andre vandværker.

Den overordnede beredskabsplan for vandforsyningen i Syddjurs kommune kan findes her: www.syddjurs.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/tekniske-planer/beredskabsplan-vandforsyning

 

Skabelon til beredskabsplan

Syddjurs kommune har udarbejdet en skabelon til en beredskabsplan til brug for de almene vandværker:

Skabelonen kan findes nederst på denne side.

Skabelonen er skrivebeskyttet, men kan kopieres over i et nyt Word dokument, som så kan tilpasses med vandværkets informationer.

 

Kontakt ved akutte situationer udenfor kommunens åbningstid

Ved akutte situationer udenfor kommunens åbningstid kontaktes Beredskab & Sikkerhed.

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Kontaktoplysninger og yderligere information kan findes på hjemmesiden https://www.bsik.dk/

 

Opdateret: 17-03-2020 12:38