Pleje og praktisk hjælp

Her på siden kan du læse, hvordan man søger om at blive godkendt som privat leverandør af pleje og/eller praktisk hjælp til visiterede borgere, og hvordan godkendelsesprocessen foregår.

Godkendelsesprocedure

Godkendelsesprocessen i Syddjurs Kommune er at betragte som en tilbudsproces, hvor den afgivne anmodning er at betragte som et tilbud med de forpligtelser, der gælder ved en sædvanlig udbudsforretning.

Der foreligger en kontrakt indgået på baggrund af en udbudsproces foretaget efter udbudsmodellen i serviceloven. Indholdet af denne kontrakt skal leverandører, der ansøger om at blive leverandør af pleje og eller praktisk hjælp til visiterede borgere, acceptere som den kontrakt, der vil gælde mellem Syddjurs Kommune og den pågældende leverandør. Kontrakten kan tilgås via et link nederst på denne side.

Kriterierne for at blive godkendt som leverandør på aftalen afspejler de udvælgelseskriterier, der var opstillet i den foregående udbudsproces. Ligeledes skal et sæt af mindstekrav accepteres, for at man kan blive godkendt. Disse krav og kriterier fremgår af godkendelsesmaterialet, der kan tilgås via et link nederst på denne side.

Når en kontrakt er indgået, er der en opsigelsesfrist for leverandørerne på 3 måneder.

Syddjurs Kommune har pligt til at godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de fastsatte krav. Kommunen vil derfor løbende godkende nye leverandører.

 

 

1. Aflevering af anmodning

Anmodning om godkendelse og anden dokumentation skal ske skriftligt pr. e-mail eller brev til:


Syddjurs Kommune

Hovedgaden 77

8410 Rønde

Att: Udbud & Indkøb

Mrk. "Anmodning om godkendelse - pleje og praktisk hjælp"


Eller på e-mail med emnet "Anmodning om godkendelse - pleje og praktisk hjælp": indkob@syddjurs.dk2. Obligatorisk disposition for anmodningerne om godkendelse

Anmodningerne om godkendelse skal følge anvisningerne og godkendelsesdispositionen i godkendelsesmaterialet. Således skal al dokumentation, underskrevne erklæringer, kravspecifikation mv., der kræves i materialet, vedlægges godkendelsesanmodningen som beskrevet i materialet.3. Spørgsmål

Alle spørgsmål til godkendelsesmaterialet og -processen skal være mærket "Spørgsmål vedrørende Frit valg" og skal ske skriftligt pr. e-mail eller brev til:

 

Syddjurs Kommune

Hovedgaden 77

8410 Rønde

Att.: Udbud & Indkøb

Mrk. "Spørgsmål vedr. frit valg"


Eller på e-mail med emnet "Spørgsmål vedr. frit valg": indkob@syddjurs.dk


 

Sagsbehandlingstid på godkendelser

Nye leverandører må forvente en sagsbehandlingstid på ca. 1 måned regnet fra det tidspunkt, hvor Syddjurs Kommune modtager en anmodning om godkendelse, og til den nye godkendte leverandør kan starte op. Sagsbehandlingstiden kan være længere i forbindelse med større ferieperioder.

 

Godkendelsesproceduren gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt af en anden kommune, idet Syddjurs Kommune skal sikre sig, at de leverandører, som kommunen indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for Syddjurs Kommune.

 

Opdateret: 04-09-2014 12:29

Kontakt