Grønne indkøb

Indkøbspolitik

For at fremme en bæredygtig udvikling, har Syddjurs Kommune fokus på klima- og miljøkrav i sine udbud og indkøb.

Syddjurs Kommune skal fortsat og løbende nedbringe ressourceforbruget og minimiere klima- og miljøpåvirkningerne i forbindelse med indkøb. Der skal ved indgåelse af alle former for indkøbsaftaler, tages aktiv stilling til, hvordan Kommunen kan medvirke til at nedsætte brugen af klima- og miljøbelastende produkter og ydelser.

Syddjurs Kommune vil stille krav til bæredygtighed i alle udbud, hvor det giver mening og er relevant. Samtidig vil Kommunen prioritere leverandører, som aktivt arbejder med at minimere energiforbrug og miljøbelastninger.

Produkter, der har opnået et anerkendt miljømærke og/eller energimærkning skal prioriteres og anvendes som krav, der honoreres i forbindelse med kommunens valg af leverandører.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb

Syddjurs Kommune er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). POGI er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, ialt 13 kommuner og 2 regioner.

Gennem partnerskabet bruger medlemmerne deres indkøb til at trække i samme retning og drive markedet mod mindre klima- og miljøbelastende produkter og løsninger. I praksis sker det ved, at Partnerskabet udvikler fælles indkøbsmål, som danner grundlag for medlemmernes indkøbspolitik og indkøbsaftaler.

Indtil videre er der lavet fælles mål indenfor følgende områder:

 • Fødevarer
 • Transport
 • Byggeri og anlæg
 • Bæredygtigt træ
 • Rengøring
 • Børneartikler
 • IT
 • Belysning
 • Papir og tryksager
 • Storkøkkenudstyr
 • Transport af fødevarer og tekstiler

Bæredygtighed omsat til praksis

Indkøbere i Syddjurs Kommune skal prioritere at indkøbe produkter, som er særlig klima- og miljøvendlige, fremfor lignende konventionelle produkter. Det kan f.eks. være økologiske produkter, eller produkter mærket med Svanen, Blomsten, POGI eller FSC, afhængig af produktkategori.

Spørgsmål kan rettes til Team Udbud og Indkøb på indkob@syddjurs.dk

Se hjemmesiden for partnerskabet her.

Se de aktuelle indkøbsmål her.

Opdateret: 03-04-2021 05:00

Kontakt