Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

 

Information om det videre arbejde med indgåelse af aftaler i BNBO

Aftaleparterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der bl.a. pålægger kommunen at gennemgå alle de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at vurdere behovet for beskyttelsesindsats. Dette er for at reducere risikoen for forurening af grundvandet ved erhvervsmæssig brug af pesticider.

Derudover er det pålagt kommunerne at undersøge mulighederne for indgåelse af frivillige aftaler med lodsejere om pesticidfri drift i BNBO.

I sommeren/efteråret 2019 afholdte Syddjurs Kommune en række møder med de almene vandværker og lodsejere, med jord inden for BNBO, for at drøfte mulighederne for indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Informationsmateriale fra disse møder kan findes via kommunens Åben indsigt – sag 20/27378.

Efterfølgende har Syddjurs Kommune gennemgået vandværkernes BNBO med henblik på at vurdere behovet for beskyttelsesindsats. Syddjurs Kommune har udarbejdet en risikovurdering for alle BNBO, som kan ses via kommunens Åben indsigt – sag 20/27443.

I efteråret 2020 blev det besluttet af kommunens Udvalg for natur, teknik og miljø, at BNBO kan indgå i indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse. Syddjurs Kommune har derfor valgt at koordinere pesticidindsatsen i BNBO med de konkrete indsatser, der følger af den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med de konkrete indsatser, herunder i BNBO, er i høring i perioden 26. marts - 19. juni 2021, og forventes endelig vedtaget i august 2021. Forslaget kan ses ved at klikke her.
 

Supplerende information om BNBO

De matrikler, der ligger inden for BNBO, kan ses på kort ved at klikke her.

Lodsejeroplysninger findes ved at slå matrikelkortet til og efterfølgende vælge ”i-knappen” og derefter trykke på matriklen. Herefter kommer der en boks frem med teksten: ”Se BBR-oplysninger på OIS.dk”. Der klikkes på dette link, og lodsejeroplysninger vises.

Kommunens lovpligtige statusindberetning for dit vandværks BNBO kan ses på Danmarks Arealinformation ved at klikke her.

Nederst på siden findes information om tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 og vejledningen om vurdering af indsatser i BNBO. Desuden henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der ligger FAQ med typisk stillede spørgsmål til vejledningen og mere information om BNBO.

 

 

 

Opdateret: 19-05-2021 11:14