Koordinationsforum til indsatsplanlægning

 

Syddjurs Kommune har igangsat arbejdet med indsatsplanlægningen, som skal sikre, at grundvandet beskyttes.

Jf. § 12 i vandforsyningsloven skal kommunen nedsætte et koordinationsforum, som skal bistå kommunen med udarbejdelse af indsatsplanen.

Følgende interessenter er repræsenteret i koordinationsforum:

 • Vandsamarbejde Hornslet/Rønde v/ Steen Christensen
 • Vandsamarbejde Ebeltoft/Mols v/ Tonny Sædam Frandsen
 • Vandsamarbejde Ryomgård/Nimtofte v/ Ole Quorning
 • Vandsamarbejde Balle/Tirstrup v/ Jørgen Brøgger
 • Syddjurs Vandråd v/ Claus Carstensen
 • Region Midt v/ Morten Steen
 • Business Djursland: Ole Sørensen
 • Djursland Landboforening: Carsten Kløcher, Rikke Skyum
 • Danmarks Naturfredningsforening, DN: Jeppe Hansen
 • Syddjurs Kommune, Udvalget for Natur, Teknik og Miljø v/ Kim Lykke Jensen og Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
 • Syddjurs Kommune, Miljø og Klima v/ Morten Hundahl og Anne-Mette Rasmussen

På denne hjemmeside kan processen med udarbejdelse af indsatsplanen følges. Endvidere vil mødeoplæg og referater være tilgængelige nederst på siden.

4. oktober 2018: Opstartsmøde i koordinationsforum, hvor resultatet af den statslige grundvandskortlægning blev præsenteret i uddrag.

10. Januar 2019: Møde # 2 i koordinationsforum. Gennemgang af forvaltningens arbejde med arealopgørelser, arealtilpasning, BNBO, vandsamarbejder og nitratudvaskning i to indvindingsoplande.

7. maj 2019: Møde # 3 i koordinationsforum. Orientering om BNBO og grundvandsbeskyttelse, samt nitratprognose v/ Niras.

28. november 2019: Møde # 4 i koordinationsforum. Orientering om rådgiverprojekter og den digitale platform ”COWIplan”. Oplæg om prioritering af forurenede grunde v/Region Midt.

20. Februar 2020: Møde # 5 i koordinationsforum. Orientering om udkast til den første del af indsatsplanen – ”Den generelle plan”.

15. Juni 2020: Møde # 6 i koordinationsforum. Orientering om ”sandkasse-projekt” med case i Helgenæs.

26. November 2020: Møde # 7 i koordinationsforum. Præsentation af udkast til indsatsplan i COWIplan.

4. Februar 2021: Møde # 8 i koordinationsforum. Præsentation af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

 

 

Opdateret: 23-07-2021 08:54