Restprodukter

Anvendelse af rent bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

Man må uden tilladelse og efter forarbejdning anvende sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer.

Det er bygherre eller entrprenør/håndværker, der har ansvaret for, at byggeaffaldet er sorteret og uforurenet.

Genanvendelse af følgende materialer kan ske uden tilladelse:

  • Natursten, f.eks. granit eller flint.
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
  • Beton.
  • Balndinger af materialer af natursten, uglaseret tegl og beton.

Det er en forudsætning, at:

  • affaldet erstatter primære råstoffer. Der må ikke udlægges mere affald end nødvendigt. Kommunen vil i givet betragte udlægningen som deponi.
  • affaldet nedknuses, så det ligner det materiale, det erstatter.
  • affaldet er uforurenet. Det vil sige, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer, der kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed, herunder må affaldet ikke indeholde f.eks. imprægneret træ, PCB, tjære, sod, maling og lak.

 

 

Opdateret: 21-02-2019 15:42

Kontakt