Områdeklassificering

Som udgangspunkt er alle byzoner i Syddjurs Kommune områdeklassificeret.
Blanketter/Selvbetjening: 

Hvad er områdeklassificering?

Alle byzoner i Syddjurs Kommune er som udgangspunkt klassificerede som lettere forurenede områder jf. § 50a i Jordforureningsloven. Den lettere forurenede jord er ofte et resultat af diffus forurening. Diffus jordforurening er opstået gennem længere tids spredning eller opblanding af forureningsbidrag fra forskellige kilder som for eksempel skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos osv.

Jordstyringsregulativ

Syddjurs Kommune har udarbejdet jordstyringsregulativ, som omhandler områdeklassificering og regler for håndtering og flytning af jord. Se regulativet nederst på siden.

På kortet nedenfor kan du se de områdeklassificerede og forureningskortlagte arealer, og du kan søge en adresse frem og se status for den.

 

Flytning af jord

Bor du i et byområde, hvor jorden er klassificeret som lettere forurenet, betyder det, at du skal anmelde til Syddjurs Kommune, hvis du flytter jord væk fra din ejendom. Anmeldelsen skal ske via FlytJord.dk.

Syddjurs Kommune kan udpege delområder indenfor de områdeklassificerede arealer, som fritages fra analysepligten. Syddjurs Kommune har pt. ingen analysefrie områder.

På ejendomme, hvor der er en kendt eller kortlagt jordforurening (V1 og V2), skal der ligeledes inden gravearbejde eller jordflytning rettes henvendelse til Miljø og Klima i Syddjurs Kommune.

Sundhedsvejledning

I Miljøstyrelsens sundhedsvejledning kan du læse om de forholdsregler, du skal tage, hvis du bor på en ejendom, hvor jorden er kategoriseret som lettere forurenet. Se pjece nederst på siden.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om reglerne.

Hvis du har spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte Miljø og Klima 

på tlf. nr. 87 53 54 10 eller via mail virksomheder@syddjurs.dk.

Øvrige relevante sider om anvendelse af jord

Håndtering af overskudsjord

Bæredygtig jordhåndtering  

 

Opdateret: 20-12-2019 10:57

Kontakt