Bortforpagtning af landbrugsarealer

Udbud af forpagtninger 2020-2025

BUDFRIST TIRSDAG DEN 21. JULI 2020 KL. 10.00

Syddjurs Kommune udbyder hermed følgende landbrugsarealer til bortforpagtning:

    

                   1)      Areal ved Lyngevej, Knebel

                            Ca. 3,6 ha. dyrkbart areal bestående af

                            del af matr.nr. 16cq Knebel By, Knebel.

                            Arealet har været økologisk dyrket de seneste 5 år.

                           

         

2)       Arealer ved Præstemarken, Knebel

                            Ca. 6,7 ha. dyrkbart areal bestående af del af matr.nr. 1bm

                            Knebel By, Knebel samt matr.nr. 1be Knebel By, Knebel.

                            Arealet har været økologisk dyrket de seneste 5 år.

 

 

                    3)      Areal ved Trælgårdsvej, Mørke

          Ca. 2,7 ha. dyrkbart areal bestående af

         del af matr.nr. 1ld Mørke By, Mørke.

           

Arealerne bortforpagtes for en 5 års periode som udgangspunkt fra den 1.09.2020 til den 31.08.2025. Arealerne skal dyrkes landbrugsmæssigt.

Kort samt udkast til forpagtningskontrakt for de enkelte arealer kan findes nederst på siden.

Særlige betingelser for arealerne

  • Forbud mod anvendelse af pesticider på samtlige arealer
  • Der må kun udkøres slam på arealerne efter skriftlig aftale med ejer
  • Betalingsrettigheder overdrages fra tidligere forpagter
  • Forpagteren afholder, ud over forpagtningsafgift, samtlige udgifter til overførsel af betalingsrettigheder
  • Drift af det forpagtede areal skal ske i overensstemmelse med lovgivningens krav, herunder dyrkningsfrie bræmmer m.v.

Tilbud skal udregnes i fast pris pr. år for det samlede areal der bydes på. Er prisen ikke udregnet på denne måde, betragtes tilbuddet som ugyldigt.

Arealerne vil kun blive bortforpagtet, såfremt der fremkommer tilbud, som kan accepteres af Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud.

Nærmere oplysning fås ved henvendelse til Ejendomsadministrationen på tlf. 87535840 eller ejendomsadministration@syddjurs.dk.

Tilbuddene skal være mærket “Landbrugsareal nr.__” (f.eks.: Landbrugsareal nr. 1) og afleveres personligt til Borgerservice i administrationsbygningen Lundbergsvej 2 i Ebeltoft. Husk forinden at bestille tid på 8753 5000, da du ellers ikke kan få adgang til Borgerservice. 

Tilbud skal være Syddjurs Kommune i hænde senest tirsdag den 21. juli 2020 kl. 10.00, hvor indkomne tilbud vil blive åbnet, evt. under overværelse af interesserede tilbudsgivere.

Endelig afgørelse forventes truffet senest den 24. juli 2020.

                                                     

         

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 06-07-2020 13:02

Kontakt