Høringer og Afgørelser

Afgørelse
Syddjurs Kommune har fortaget en VVM-screening af Spildevandsplan 2022-2025 for Syddjurs Kommune, og har vurderet, at spildevandsplanen ikke vil...
Afgørelse
Syddjurs Kommune har truffet afgørelse om omklassificering af vandløbet Kringelbækken fra offentlig til privat vandløb
Høring
Hvordan skal Syddjurs Kommunes plan være for erhverv og beskæftigelse i 2022? Syddjurs Kommune skal hvert år udarbejde en plan for...
Afgørelse
Vandløbet Attrup Kær – Afgørelse om omklassificering fra offentligt til privat vandløb Syddjurs kommune har meddelt afgørelse efter vandløbslovens §...
Afgørelse
Teglmosevej 7, 8544 Mørke – tilladelse til etablering af 1-3 nye boringer og vandindvindingstilladelse Syddjurs kommune har meddelt tilladelse til...
Høring
Spildevandsplan 2022 – 2025 for Syddjurs Kommune - forslag Syddjurs Kommune har udarbejdet et forslag til Spildevandsplan for Syddjurs Kommune 2022...
Afgørelse
Syddjurs kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af højvandsdige ved Gåsehage, Ebeltoft. Ansøgning er søgt om...
Høring
Budget for 2022 og overslagsår er i øjeblikket under udarbejdelse - her kan du afgive høringssvar > På vores side med budget 2022, kan du finde...
Afgørelse
Syddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt til skovrejsning på ejendommen Sølillevej 4, 8560 Kolimd. Ansøgning Der er søgt...
Afgørelse
Syddjurs Kommune har meddelt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt til skovrejsning på ejendommen Landevejen 49, 8543 Hornslet. Ansøgning Der er...
Afgørelse
Syddjurs kommune har meddelt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt til skovrejsning på ejendommen Feldbækvej 7, 8410 Rønde. Ansøgning Der er søgt om...
Afgørelse
Syddjurs kommune har meddelt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt til skovrejsning på ejendommen Sletterhagevej 25, 8420 Knebel. Ansøgning Der er...
Afgørelse
Syddjurs kommune har meddelt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt til skovrejsning på ejendommen Stenbjergvej 4A, 8400 Ebeltoft. Ansøgning Der er...
Høring
Der er behov for klimatilpasning inden for mange områder, blandt andet øget brug af vedvarende energi, udbredelse af fjernvarme og reduktion af CO2...
Afgørelse
Etablering af lokal kystsikring ud for ejendommen Holmbjergvej 66 ved Knebelbro Syddjurs Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en...
Afgørelse
Syddjurs kommune har meddelt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt til etablering af minivådområde på ejendommen Krogsbækvej 19, Hornslet. Ansøgning...
Høring
Høringsfrist: 5. november 2020 Nedrivning af bevaringsværdigt enfamiliehus samt to staldbygninger beliggende i landzone. Sagsnr. 20/40563 Syddjurs...