Pædagog søges til Pindstrupskolen, vikariat

Pindstrupskolen, Specialcenter Syddjurs søger en pædagog i en midlertidig stilling på 6 måneder.
 Stillingen ønsket besat hurtigst muligt eller senest pr. 1. oktober 2022.

Da en af vores pædagoger har søgt nye udfordringer, mangler vi fra 1. oktober 2022 en uddannet pædagog til Pindstrupskolen, Specialcenter Syddjurs. Stillingen er som pædagog i indskolingen med børn fra 0.-3. kl.
Stillingen har mulighed for forlængelse.

Pindstrupskolen er Syddjurs Kommunes Specialskole og vi har næste skoleår 98 elever.

Elevmålgruppen er bl.a. børn med:
  • Børn med vanskeligheder inden for autismespektret
  • Børn med ADHD
  • Børn med opmærksomhedsproblemer
  • Børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder
  • Børn med sociale eller emotionelle vanskeligheder
Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i en anerkendende tilgang, individuelt tilrettelagt undervisning og social kognitiv træning. Lærere og pædagoger arbejder sammen ud fra en bred handicapforståelse om at skabe læringsrum, der fremmer elevens udvikling og trivsel både fagligt og socialt.

Vi lægger vægt på følgende:
  • Specialpædagogisk erfaring og faglighed – f.eks. med low arousal og Atlass tilgangen.
  • Viden og/eller erfaringer med elevmålgruppen
  • Tolerance og robusthed
  • Læringsvillighed og nysgerrighed
  • Erfaring med tværfagligt teamsamarbejde
Vi kan tilbyde:

Fokus på faglig udvikling gennem kurser og supervision
En spændende og udfordrende arbejdsplads med god medarbejdertrivsel
Stor kollegial varme og åbenhed

Ansættelse er efter gældende overenskomst.

Der indhentes straffe- og børneattest ved ansættelse.

Ansøgningsfrist mandag den 22. august 2022

Samtaler afholdes mandag den 29. august 2022

Se evt. mere om Pindstrupskolen på https://pindstrupskolen.aula.dk/

Eller kontakt distriktsleder Lone Bridal Hansen på 87 53 54 27 eller viceskoleleder Lene Brokdorff på 87 53 54 28. (fra uge 31)

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.


 

Opdateret: 18-08-2022 05:00
Jobkategori:
Undervisning, Børn & Unge
Ansøgningsfrist:
22-08-2022
Kontaktperson:
Lone Bridal Hansen
Telefonnummer:
87535427