Klimahandlingsplan 2021-2024

Klimahandlingsplan
Klimahandlingsplan

Klimahandlingsplan 2021-2024 
Den nye plan indeholder handlinger for at begrænse udledningen af drivhusgasser i kommunen og for at udvikle robusthed mod skader og tab fra oversvømmelser og skybrud.

Klimahandlingsplan 2021-2024 kan ses her og opstiller en række indsatsområder for fremtidige handlinger.

Målsætninger og indsatsområder
Vi har i Syddjurs Kommune fokus på, hvad vi selv som virksomhed og myndighed kan gøre, og det vi kan påvirke og inspirere til. Vi vil derfor bringe visionen for klimaindsatsen i spil med følgende indsatser:

Måle effekt og dokumentere indsatser
- Udarbejde af energi- og klimaregnskaber

Reducere forbruget af energi
Reducere kommunens egen CO2 udledning i den kommunale drift
- Energibesparelse på kommunale bygninger
- Grøn indkøbspolitik
- Bæredygtig kørsel

Videreudvikle varmeforsyning og vedvarende energikilder (VE)
- Grøn omstilling af varmeforbruget
- Konvertering af olie- og elvarme til varmepumper
- Evt. revision af kommunens biogasplan

Reducere udledning af CO2 fra transportsektoren
- Fremme omstillingen fra fossile drivmidler til el, biodiesel mm.
- Etablere el-ladestandere ved private virksomheder og i det offentlige rum

Reducere drivhusgasser fra landbruget og naturen
- Gennemføre lavbundsprojekter via kommunal facilitering
- Jordfordeling og mere effektiv drift af landbrugsjorder
- Skovrejsning

Klimatilpasse byer, bygninger, infrastruktur og natur
Bruge strategiske partnerskaber og lokale klimaaftaler
- forpligtende aftaler på regionalt og nationalt plan
- lokale klimaplaner med fjernvarmeværker, virksomheder, foreninger eller leverandører.

De politiske pejlemærker for klimahandlingsplanen:

- FN’s verdensmål og Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger, hvor der særligt fokuseres på bæredygtig energi, klimaindsats, innovation, industri og infrastruktur.

- Tilslutning til Danmarks Naturfredningsforenings initiativ Klimakommune Plus+, der forpligter kommunen til, at indsatser indenfor bl.a. energirenovering, grønne indkøb og klimatilpasning for by og land.

Bidrag med idéer og handlinger til den grønne omstilling 

På Facebook-siden Klimahandlinger i Syddjurs Kommune kommer der løbende film og artikler om klimahandlingsplanens indsatsområder.  Bidrag med dine kommentarer og idéer via Facebook.

Du kan også skrive til Klimakoordinator Martin Tranholm Frøst på mtrf@syddjurs.dk

Du kan se kommunens energiregnskaber her.

Opdateret: 22-09-2021 09:31

Kontakt