Ledelsesudvikling

I Syddjurs Kommune arbejder vi med strategisk og faglig ledelsesudvikling, fordi god ledelse gør en forskel.

Video: Ledelsesudvikling i Syddjurs Kommune

 

> Se flere videoer om ledelse, omstilling og effektivisering her

I Syddjurs Kommune arbejder vi med strategisk og faglig ledelsesudvikling, fordi god ledelse gør en forskel. Vores målsætning er klar. Vi ønsker at styrke vores politiske ledelse og skabe gode resultater for borgere og erhvervsliv.

Vi arbejder praksisnært og i flerårige forløb med udviklingen af strategisk og faglig ledelse. Vores afsæt tager udgangspunkt i, at vi skal innovere, skabe råderum selv, sikre høj faglig kvalitet og styre efter hvad og hvor effekterne af en indsats er størst. Til at sikre og understøtte dette - og være nysgerrig i processen - spiller ledelsen en nøglerolle.

 

Derfor har vi stor opmærksomhed på at understøtte ledelsens rolle som retningssættende ledelse, der samtidigt sikrer følgeskab gennem tydelige og involverende processer med klare resultatmål. God ledelse – og gode ledere - har afgørende betydning for medarbejdernes udvikling og trivsel, samt mulighederne for at rekruttere og fastholde ambitiøse og talentfulde medarbejdere.
 

Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag samt direktionens strategiplan er rammesættende for vores arbejde med god ledelse:
 

Konkrete indsatser som understøtter udviklingen af ledelse

En afgørende forudsætning for god ledelse er, at lederne løbende har mulighed for at udvikle og vedligeholde deres ledelsesfaglige kompetencer. Vi skaber derfor strategiske rammer for vores ledelsesudvikling via to ledelsesudviklingsforløb. Et koncernudviklingsprogram (KUP) for kommunens 3 direktører og 9 chefer, der sætter fokus på udvikling af topledelse i et koncernperspektiv. Og et ledelsesudviklingsprogram (LUP) for alle kommunens 140 ledere med fokus på resultatskabelse via faglig ledelse, der tager afsæt i særligt vigtige strategiske projekter.

Begge forløb har fokus på strategisk faglig ledelse, tværgående ledelseskultur og fælles resultatansvar.

Formålet med KUP er at:

 • Styrke den samlede ledelse af kommunen med fokus på at kunne realisere strategier og udvikle organisationen som helhed.
 • Styrke koncernledelsen kollektivt som ledelsesfællesskab.
 • Styrke implementeringskraften i organisationen
 • Sikre et fælles afsæt for den fremtidige ledelsesudvikling i hele kommunen.
 • Spille den politiske ledelse god.
 • Udvikle den enkelte direktør og chef i sit personlige lederskab.

Formålet med LUP er at:

 • Knytte udviklingen af faglig ledelse og eksekvering af strategisk vigtige opgaver sammen.
 • Styrke den faglige ledelse med fokus på resultater for borgerne.
 • Udvikle et stærkt fællesskab om faglig ledelse i hele ledelsesgruppen.
 • Styrke vores evne til fagligt at arbejde på tværs i organisationen.
 • Styrke den enkelte leders faglige ledelseskompetencer.

Udover KUP og LUP forventer vi også, at alle ledere tager en lederuddannelse på diplomniveau målrettet kommunale vilkår. Vi anvender Østjysk Ledelsesakademi, der leverer en praksisnær og kommunalt fokuseret lederuddannelse med fokus på netværk.

Evaluering

Med fokus på kvaliteten af vores faglige og strategiske ledelse evaluerer vi vores ledelse systematisk gennem lederudviklingssamtaler og ved at spørge medarbejderne. Samtidig med vores ledelsesevaluering evaluerer vi også på trivsel og arbejdsmiljø. Vores evalueringsarbejde er tæt knyttet til vores Ledelses- og medarbejdergrundlag.

 

Ledelseskommissionen
Vores forståelse af ledelsesudvikling er inspireret og understøttes af Ledelseskommissionen arbejde.

 

> Læs mere om Ledelseskommissionens arbejde her

Opdateret: 12-01-2022 03:30

Kontakt