Ledelses- og medarbejdergrundlag

Syddjurs Kommunes Ledelses- og medarbejdergrundlag er en beskrivelse af de roller, personalet har som medarbejdere, ledere af ledere, ledere af medarbejdere, chefer og direktører. Samtidig vil LMG indeholde en liste over de nøglekompetencer, der er nødvendige for at udfylde de forskellige roller.

Beskrivelserne af roller og kompetencer skal hjælpe i udviklingen af organisation. Det gælder både ledere og medarbejdere. Det vil spille en rolle i ansættelser, i medarbejderudviklingssamtaler og lederudviklingssamtaler samtaler og blive et værktøj til dialog.

Ledelses- og medarbejdergrundlaget er i drift fra 2016.

Herunder kan du se Ledelses- og medarbejdergrundlaget fuldt fortalt i en pjece samt i en kort oversigtsversion.

Opdateret: 17-11-2016 10:52

Kontakt