Ny skole i Hornslet

Ny Skole
Ny Skole
Hornslet Skole skal udbygges, fordi tilflytningen til byen af børnefamilier betyder, at elevtallet vokser kraftigt de næste 10 år, og en allerede akut udfordring med plads til flere elever de nærmeste år skal løses.

Byrådet har besluttet, at skoleudbygningen skal ske ved en ombygning af den nuværende skole til en indskolingsafdeling fra 0.-5. klasse med SFO og eftermiddagsklub.

Der skal bygges en ny udskoling sammen med Hornslet Hallen fra 6.-9. klasse samtidig med, at Ungdomsskolens aftenklub flytter til Stadionvej og Hornslet Hallen udvider sine faciliteter for fritidsbrugerne.

Tidsplan

Tidsplanen giver et indblik i de overordnede faser i skoleudbygningen. 

Efteråret 2021 - Samarbejde med interessenter om funktionsbeskrivelser for skole, ungdomsskole og hallens brugere. 

Efteråret - Udformning af byggeprogram/program for arkitektkonkurrence.

1. kvartal 2022 - Arkitektkonkurrence og valg af vinder.

2.-4. kvartal 2022 - Lokalplanlægning og projektering af vinderforslagets projekt på Stadionvej.

1. kvartal 2023 - Udbud af entreprise.

2. kvartal 2023 - 2. kvartal 2025 - Byggefase på Stadionvej. Eventuel etapevis ibrugtagning fra 4. kvartal 2024.

1. kvartal 2025 - Projektering og udbud af ombygning af skolebygning på Ballesvej.

2. kvartal 2025-2. kvartal 2026 - Anlægsfase på ombygningsprojekt på nuværende skole.

Skolestart skoleåret 2026/2027 - Det samlede skoleudvidelsesprojekt er færdigt. 

Opdateret: 26-10-2021 20:13

Kontakt