Sikker e-post til Syddjurs Kommune

Hvis du sender en e-mail med fortrolige og personfølsomme oplysninger, skal den sendes som sikker e-mail.

Borgere sender sikker post via borger.dk

Du kan skrive til Syddjurs Kommune fra din Digitale Postkasse på borger.dk. Her kan du oplyse fortrolige og personlige oplysninger fx cpr-nummer, da det er en sikker forbindelse.

For at få adgang til din postkasse på borger.dk skal du logge på med NemID. Bemærk, at du også får svaret på din mail i din Digitale Postkasse på Borger.dk
 
Har du ikke en digital postkasse, kan du læse mere om, hvordan du får en digital postkasse på borger.dk.

Send sikker post via borger.dk

Virksomheder sender sikker post via virk.dk

Virksomheder skal skrive til Syddjurs Kommune fra virksomhedens Digitale Postkasse på virk.dk. Her kan du oplyse fortrolige og personlige oplysninger fx cpr-nummer, da det er en sikker forbindelse.

For at få adgang til virksomhedens postkasse på virk.dk skal du logge på med dit digitale medarbejder certifikat. Bemærk, at du også får svar i virksomhedens Digitale Postkasse på virk.dk.

Send sikker post via virk.dk

Sikker post for myndigheder

Som ansat i en myndighed, der er en del af tunnelmailsystemet, kan du sende sikker post til Syddjurs Kommune fra dit eget mailprogram uden at foretage dig yderligere.

Kontakt din egen myndigheds it-afdeling, hvis I ikke er en del af tunnelmailsystemet, eller du har brug for hjælp til at sende sikker post fra din myndigheds mailsystem.

Hjælp til brug af sikker post

Kontakt kommunens callcenter på:

Åbenhed i sagsbehandlingen

Enhver kan få digital indsigt i de fleste bilag i Syddjurs kommunes bygge- og emnesager, såvel verserende som afsluttede. Som udgangspunkt er kun undtaget bilag, der måtte være omfattet af tavshedspligt.

Denne form for åben indsigt opnås via linket  https://aabenindsigt.syddjurs.dk

Læs mere om vores politik for åbenhed her

Opdateret: 07-01-2022 01:15

Kontakt