Hvilke rettigheder har du?

Dine rettigheder jf. Databeskyttelsesloven:

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
  • Du kan tilbagekalde et tidligere givet samtykke (gælder kun fremadrettet). I tilfælde af tilbagekaldelse af samtykke - brug da ovenstående blanket.
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk
Opdateret: 06-03-2020 13:30

Kontakt