Aftalestyring

Aftalestyringskonceptet udmønter det styringsmæssige grundlag for Syddjurs Kommune.

Aftalestyring er den metodiske form, hvorpå ressourcer, processer, resultater og effekter styres i den kommunale virksomhed.

Principperne for decentral aftalestyring i Syddjurs Kommune er:

  • Styrket og fortsat decentralisering
  • Bedre service og ”mest mulig kvalitet for pengene”
  • Øget fokus på motivation og kvalitet i ydelsen
  • Øget fokus på produktivitet og effektivitet
  • Større rum til ledelse, kreativitet og økonomisk tænkning
  • Større frihedsgrader hos den enkelte aftaleholder under ansvar for de fælles værdier, og konkrete mål, som de udtrykkes i aftaler og virksomhedsplaner.

 

Opdateret: 29-10-2012 10:24

Kontakt