Nødtelefoner

Akutte telefonnumre i ferier og uden for åbningstid

Akutte telefonnumre i ferier og uden for åbningstid.
(Klik på overskriften)

Alarm: 112
Hvis du akut har brug for hjælp fra ambulance, politi eller brandvæsen.

Politi: 114
Servicenummer til politiet i hele landet, hvis henvendelsen ikke er akut eller hastende.

Østjyllands Politi: 8731 1448

Lægevagten: 7011 3131
Du kan ringe til lægevagten uden for din egen læges åbningstid

Skadestuer: 7011 3131
Ved akut skade kan du få hjælp på en skadestue eller en skadeklinik/akutklinik

Psykiatriske skadestuer: 7011 3131
Ved behov for akut psykiatrisk hjælp - kontakt lægen, lægevagten eller en psykiatrisk skadestue

Akuttilbuddet i Syddjurs Kommune: 5135 6476
Telefonisk rådgivning alle dage i tidsrummer kl. 12.00-22.00. Tilbuddet er for alle borgere over 18 år i Syddjurs Kommune, som oplever en akut psykisk krise. Tilbuddet kræver ingen henvisning.

Døgnåbne apoteker

Hjertestartere i Syddjurs

Børn- og Ungevagten i Syddjurs Kommune: 2117 2944
Hvis du uden for kommunens normale åbningstid er AKUT bekymret for et barns ve og vel.

Sundhedsplejerskens telefonvagt Region Midt: 7020 8018
Åbent hver dag kl. 17 – 19.

Hjemmesygeplejen i Syddjurs Kommune: 8753 6000

Hvis du har brug for sygepleje, planlagt eller akut.
 

Tandlægevagten: 4051 5162
Du kan kontakte tandlægevagten uden for din egen tandlæges åbningstid

Tandplejen i Syddjurs Kommune

 - Specialtandplejen

 - Omsorgstandplejen

 - Socialtandpleje

Krisecentre
 

Syddjurs Spildevand: 8753 1000

Anmeldelse af rotter i Syddjurs Kommune
Har du set rotter eller har mistanke om det, så har du pligt til at anmelde det til kommunen

Veje og Trafik – vinterberedskab

Beredskab og Sikkerhed: 8915 2112
 

 

Opdateret: 14-01-2022 07:15

Kontakt