Socialt bedrageri

Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte Borgerservice.
Blanketter/Selvbetjening: 

>> Hent folder om socialt bedrageri

Formålet er at sikre, at ingen uberettiget får udbetalt sociale ydelser f.eks. børnetilskud, boligstøtte, kontanthjælp, friplads i daginstitution mv.

Der er ingen formkrav til hvordan anmeldelsen skal se ud. En anmeldelse kan eksempelvis indeholde følgende oplysninger:

  • hvem vedrører anmeldelsen
  • hvilken form for socialt bedrageri er der mistanke om
  • navn og evt. adresse på modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som evt. bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • oplysninger om formodet indtjening
  • eventuelle supplerende oplysninger til anmeldelsen
Da din henvendelse vil indeholde personfølsomme oplysninger, skal den sendes som sikker digital post med NemID. Så kan uvedkommende ikke få adgang til e-mailens indhold, og signaturen sikrer at, kommunen kan være sikker på, hvem afsender er.

Du kan sende sikkert via digital post her

Du kan også ringe på tlf. 87 53 50 00.

Eller sende brev til:
Syddjurs Kommune
Borgerservice
Lundbergsvej 2
8400  Ebeltoft

Opdateret: 06-12-2019 11:33

Kontakt