Pårørendevejleder

Vi passer på dig, som passer på andre

Dette er et tilbud til dig, som er nær pårørende til en alvorligt syg.

Når en af dine nærmeste bliver ramt af alvorlig kronisk eller længerevarende sygdom, kan du blive ramt af både praktiske og følelsesmæssige udfordringer. Disse forandringer kan være svære at stå alene med, og det kan derfor være rart med en at tale med.  

I Syddjurs Kommune vil vi gerne passe på dig som passer på andre. Derfor tilbyder vi hjælp via kommunens pårørendevejleder. 

Pårørendevejlederen tilbyder anonym støtte og rådgivning til dig som er pårørende til en nærtstående med langvarig fysisk eller psykisk sygdom. Her kan du få vejledning med udgangspunkt i din aktuelle situation. 

  • Du kan få støtte og rådgivning uanset din pårørendes diagnose
  • Pårørendevejlederen har tavshedspligt, og du kan være anonym
  • Tilbuddet er gratis og kræver ingen lægehenvisning

Pårørendevejlederen kan eksempelvis tilbyde:
  • Vejledning i fht. andre relevante tilbud 
  • Et kort, støttende og afklarende samtaleforløb
  • Pårørendegruppe med andre pårørende  

 


Kontakt information:
 

Pårørendevejleder: Mette Schramm Pedersen

Telefonnummer: 87535182 / 30452964
E-mail: mesp@syddjurs.dk
Telefontid: Mandage kl. 12-14.00 og onsdage kl. 10-12.00


Hvordan kan jeg hjælpe dig?

At have sygdom tæt inde på livet kan være forbundet med særlige udfordringer i livet. I Syddjurs Kommune ønsker vi at række hånden ud til pårørende, som oplever sig belastet i hverdagen, og som har brug for råd og støtte til at håndtere livssituationen.

Min vigtigste opgave som pårørendevejleder er at sætte din trivsel og livskvalitet i centrum. 

Tag kontakt til kommunens pårørendevejleder, for en uforpligtende samtale om din situation.

Læs også om tilbuddene Støttende samtaler og Pårørendegruppe 
 

Hvem er pårørende?

Pårørende er i denne sammenhæng nærmeste omsorgsperson for en borger, som er ramt af kronisk eller længerevarende fysisk eller psykisk sygdom. Det kan både være en ægtefælle eller samlever, en forælder eller et barn, en nabo eller en ven.

At være pårørende kan indebære ændring af roller hvor der tilmed er stort ansvar af vigtig betydning. Uanset om du er den nærmeste omsorgsperson, kontaktperson, betroet eller endda værge, vil rollen som pårørende ofte sætte sine spor fysisk, psykisk, økonomisk og tidsmæssigt. Den velkendte talemåde om, at man først skal tage sin egen iltmaske på, før man hjælper andre, gælder i høj grad, når man er pårørende. 

Pludseligt opståede sygdomme, eller sygdomme i en ung alder, kan ramme som et lyn fra en klar himmel, og derfor være yderst overvældende. Denne krisesituation kan sætte mange følelser og tanker i gang, som kan være svære at gå med alene. Der kan pludselig være en masse ting, som du som pårørende selv skal finde ud af eller tilpasse din hverdag efter.

Sygdomme i alderdommen indtræffer ofte ikke som en akut ulykke, men derimod kan sygdomsudviklingen ske langsomt over flere år. Derfor kan det være svært selv at opdage, hvornår belastningen er blevet for stor.
 

Når den pårørende er et barn

Når far, mor eller en bedsteforælder bliver ramt af sygdom, kan det være svært for et barn selv at forstå og/ sætte ord på følelserne. Barnet kan udvise tegn på mistrivsel ved fx at have ondt i maven, at lukke sig inde, få en kortere lunte eller mangle lyst til såvel at gå i skole eller deltage i fritidsaktiviteter. Center for Børn, Unge og Familie har en række tilbud til børn og deres familie, som står i en svær situation. Læs mere her: Center for Børn, Unge og Familie

Familierådgiverne i Syddjurs Kommune kan give jer støtte og rådgivning. Tag kontakt på tlf. 87 53 53 80, eller læs mere her: Familierådgivning
 

 

Opdateret: 26-08-2021 11:15

Kontakt