Direktionens budgetforslag til budget 2020

Direktionens budgetforslag består af en række bilag som man kan finde herunder, blandt andet oversigt over drift, anlæg, resultatopgørelse og mere. Nederst kan du også finde en fil med de samlede bilag.

De samlede bilag blev præsenteret for byrådet den 26. september 2019 og for medarbejderorganisationen den 27. september 2019.

Afgiv høringssvar
Du kan indsende høringssvar løbende helt frem til den endelige vedtagelse den 30. oktober. Der er ingen tidsfrist, men jo tidligere de indkommer jo nemmere kan de tages i betragtning af byrådet.

Høringssvar indsendes til ledelsessekretariat@syddjurs.dk

BilagStørrelse
bilag 1a introduktion til direktionens budgetoplaeg b2020.pdf73.24 KB
bilag 1b budgetoplaeg til praesentation for byraadet.pdf15.5 MB
bilag 2a drejebog for budget 2020.pdf225.02 KB
bilag 2b overordnet tidsplan for budget 2020.pdf209.34 KB
bilag 2c overordnet tidsplan for budget 2020 - revideret august 2019.pdf193.39 KB
bilag 2d oekonomisk politik tilrettet ved budgetlaegning b2020-2023.pdf359.69 KB
bilag 2e finansiel strategi.pdf762.87 KB
bilag 2f budgetstrategi 2020 for syddjurs kommune version 2-0.pdf268.93 KB
bilag 2g budgetaftale - budget 2019.pdf2.29 MB
bilag 3a overordnet noegletalsanalyse baseret paa eco-noegletal.pdf885.19 KB
bilag 3b valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.pdf147.13 KB
bilag 3c notat om usikkerhed ved indtaegtsprognose.pdf357.07 KB
bilag 3d likviditet.pdf748.73 KB
bilag 4a resultatopgoerelse 2020-2023 - 26092019.pdf38.6 KB
bilag 4b oversigt over direktionens oplaeg - drift - 26092019.pdf228.96 KB
bilag 4c oversigt over direktionens oplaeg - anlaeg - 26092019.pdf206.53 KB
bilag 4d oversigt normeringsmaessige konsekvenser - direktionens oplaeg - drift - 26092019.pdf225.03 KB
bilag 5 budgetkatalog 2020 - direktionens oplaeg - drift 26092019.pdf2.55 MB
bilag 6 budgetkatalog 2020 - direktionens oplaeg - anlaeg 26092019.pdf1.59 MB
bilag 7a transformations- og styringsrammer for it og det digitale omraade.pdf3.36 MB
bilag 7b bilag til 10-o-6 grundkapital og anlaeg - djursbo - byggemuligheder 2019-2021.pdf8.26 MB
bilag 7c bilag til budgetanalyser sundhed og omsorg.pdf728.17 KB
bilag 8 budgetbemaerkninger 2020 - basisbudget inkl tekn korr pr 29 maj 2019.pdf1.1 MB
bilag 9 strategiske maal i koncernrapportering pr 31 juli 2019.pdf1.56 MB
bilag 10a budgetkatalog 2020 - udvidelsesblokke drift 26092019.pdf1.08 MB
bilag 10b budgetkatalog 2020 - udvidelsesblokke - anlaeg 26092019.pdf660.84 KB
Opdateret: 27-09-2019 14:50

Kontakt