Download af kortdata

Som en konsekvens af datafrikøbsaftalen mellem KL og regeringen, giver Syddjurs Kommune nu alle adgang til download af vores grundkortdata og kommuneplantemaer

Regeringen og KL har i efteråret 2012 indgået en aftale om frikøb af forskellige kommunale og statslige datasæt.

Som en konsekvens af dette giver Syddjurs Kommune nu mulighed for at borgere og virksomheder selv kan hente grundkortdata og højdekurver fra vores kortside. Fra kommuneplan kortsiden er det også muligt at downloade de fleste kommuneplantemaer.

Hvis du vil hente data åbner du bare vores kortside f.eks. her og vælger værktøjet "Download kortdata" (se illustration herunder).

 

De downloade kortdata kan der arbejdes videre med i specialprogrammer til håndtering af geografisk information, det kan f.eks. være CAD programmer eller egentlige GIS programmer.

Hvis du ikke lige har sådan et program kan du f.eks bruge det frit tilgængelige GIS program Quantum GIS.

Opdateret: 12-02-2019 09:53

Kontakt