Højdemodel

Syddjurs Kommune har en højdemodel over hele kommunen.

En højdemodel er produceret ud fra en laserscanning af landskabet. Laserscanningen er foretaget i 2015. Selve højdemodellen består af en masse pixels, som rummer gennemsnitshøjden på et areal der er 0,4 x 0,4 m i terrænet.

Billedet øverst er et reliefkort der er produceret på baggrund af højdemodellen. Højdemodellen er også brugt til at producere højdekurver for hele Syddjurs Kommune. Ækvidistancen på højdekurverne er 0,5 m.

Opdateret: 12-02-2019 10:38

Kontakt