Oversigtskort

Syddjurs Kommunes oversigtskort er baseret på FOT-kortet. FOT-kortet fremstilles i samarbejde med Staten (Kort og Matrikelstyrelsen). Det ajourføres hvert 3. år på baggrund af luftfotos taget om foråret før træerne springer ud, så er det nemmere at se ændringer på bygninger og tekniske anlæg.

 

Nøjagtighed

I større byområder ligger nøjagtigheden på 15 cm. I landområder er nøjagtigheden på 1 meter.

Da kortet er baseret på luftfoto, er det et udtryk for hvordan tingene ser ud i virkeligheden. Der er derfor ikke nødvendigvis nogen sammenhæng med matrikelkortet, som viser de ejendomsmæssige forhold. I nyere områder vil der dog ofte være sammenfald mellem de to kort.

Kortet herover viser udsnit af et oversigtskort.

Opdateret: 12-02-2019 10:37

Kontakt